Služby

Kreslení světlem

„Světlo je věc, kterou nelze reprodukovat, ale musí se znázornit pomocí barvy“. Při návrhu světelného designu obchodu vstupují do hry tři hlavní faktory: povrchy, které mají být osvětleny, světelné zdroje a lidé, kteří budou využívat spotřebitelské prostory.

Interní tým designérů osvětlení Imoon navrhuje každý obchod s využitím nejmodernějších technologií LED s cílem zlepšit vnímání prostředí a vést spotřebitele k objevování vlastností vystavených předmětů. Každé prostředí chce své světlo: každou skupinu výrobků lze nasvítit jinak pomocí LED, zvolené teploty barev, typu světelného paprsku, designu a způsobu instalace. Tradiční a speciální teploty barev a LED diody, vybrané v závislosti na typu vystaveného zboží a přáních maloobchodníků, podtrhují kontrasty nebo přirozené barvy produktů, zvyšují pocit komfortu v prodejnách a tím i obrat prodeje.

Služby
Služby

Technologická řešení a inovace

Inovace je pro Imoon dominantním imperativem a konkrétně se projevuje v průběžné diferenciaci produktů a služeb prostřednictvím procesů zaměřených na řešení problémů a v přizpůsobování nabídky aplikačním potřebám zákazníků již od fáze návrhu.

Společnost, která každoročně investuje přibližně 5% svého obratu, sleduje strategii, která klade důraz na rozmanitost a přizpůsobuje řešení vycházející ze základní architektury, která identifikuje každou skupinu produktů. V této perspektivě modulárnosti je společnost Imoon schopna zaručit efektivitu a flexibilitu díky své schopnosti předvídat a neustále postupně inovovat, i když je inspirovaná zákazníky, což má pozitivní důsledky jak na synchronizaci fáze návrhu s výrobními procesy, tak na zkrácení doby pro uvedení na trh a doby realizace.

Služby
Služby

Úspora energie

Vůle respektovat životní prostředí a chránit energetické zdroje prochází společností Imoon od vývoje produktů přes relamping až po světelný design nových ekologických obchodů. LED diody poslední generace kromě toho, že jsou stoprocentně ekologické, přispívají ke zvýšení energetické účinnosti společně s reflektory. Některé reflektory, vyrobené z předem eloxovaného hliníku a povlakované postupem PVD, zajišťují hodnoty odrazu až 98% a zvyšují účinnost osvětlovacích těles až o 20%, což významně šetří energii. Společnost Imoon navíc v rámci konzultací sleduje energetické zhodnocení svých osvětlovacích systémů pomocí softwaru IGREEN, díky kterému lze odhadnout celkovou spotřebu energie vlastních osvětlovacích projektů a relativní dobu návratnosti, vypočítanou podle Total Cost Of Ownership.

Služby
Služby

Operating LEASE

We offer our customers an Operating Lease to switch to LED at no cost, thanks to the IMOON’s FreeLED program. The idea is to jump on the new technology without costly investments, by renting our lighting equipment. Our technicians will visit your firm to verify how many and what kind of LED lamps need to be installed. It turns out that the rental fee is less than the monthly savings you’ll make on the electricity bill by going LED, and interest payments can be deducted. The service is particularly interesting for fledgling retail businesses.