Przedsiębiorstwa

Charakterystyka przedsiębiorstwa

IMOON jest młodą i dynamiczną firmą.

Założona w 2010 r. oferuje produkty, które są owocem wieloletnich eksperymentów i badań technologicznych.
Obecnie IMOON stała się głównym graczem na międzynarodowym rynku technik oświetleniowych, dla sektora Food & Retail.

IMOON z siedzibą w Mediolanie, światowej stolicy designu, projektuje i instaluje lampy, reflektory i systemy oświetleniowe dla średnich i dużych sprzedawców: od wielkich centrów handlowych do małych sklepików, od dużych magazynów, do butików oraz każdych innych przestrzeni handlowych i przemysłowych, w których wystawiane są produkty i artykuły spożywcze.

Firmy, które chcą atrakcyjnie wyeksponować produkty na swych regałach sklepowych, zwracają się do nas – na przykład firma Coop Italia zaprosiła nas do realizacji projektu Supermarketu Przyszłości na Expo Milano 2015. Eksperyment z projektem ekologicznego oświetlenia w supermarkecie cyfrowym, odniósł ogromny sukces, stając się jedną z największych atrakcji Wystawy Światowej i zyskując uznanie zarówno konsumentów, jak i ekspertów w tej dziedzinie.

W ostatnim czasie najnowszym osiągnięciem firmy IMOON jest projekt i realizacja oświetlenia różnych punktów sprzedaży w centrum handlowym w Arese, które zostało otwarte wiosną 2016 r.

Ten ogromny kompleks sieci handlowych znajdujący się na północ od Mediolanu jest aktualnie największym w Europie centrum handlowym.

IMOON kreuje swój biznes globalnie, aby zdobywać wciąż nowe rynki zbytu.

IMOON posiada swoje filie w Wielkiej Brytanii, Turcji, Czechach i w Południowej Afryce oraz wielu partnerów handlowych w całej Europie i w obu Amerykach. Systemy oświetleniowe firmy IMOON aktualnie zainstalowane są w 40 krajach na całym świecie.

Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa

Misja IMOON

W ostatnich latach branża oświetleniowa przeżyła prawdziwą rewolucję dzięki wprowadzeniu lamp LED o wysokiej wydajności energetycznej.

Od poczatku swojego istnienia IMOON znajduje się na czele zwolenników tego trendu, tworząc innowacyjne produkty oświetleniowe przy wykorzystaniu LED. Dzieje się tak dzięki Działowi Badań i Rozwoju, który pracuje nieustannie, żeby znaleźć rozwiązania skuteczne zarówno z punktu widzenia marketingu jak i wydajne pod względem oszczędności energii przy oświetlaniu przestrzeni handlowych, fabryk, restauracji i biur.

Produkujemy lampy, które są przez nas projektowane oraz dostarczamy naszym klientom usługi doradcze w zakresie dostosowania technik oświetleniowych do potrzeb indywidualnych. Chodzi nam o uzyskanie jak najlepszego efektu oświetlenia przestrzeni handlowych przy użyciu naszych urządzeń, z uwzględnieniem potrzeb klientów i charakterystyki danego obiektu.

Naszą misją jest harmonijne połączenie nowoczesnej technologii z wrażeniem estetycznym odbiorcy oraz ekologii z wydajnoścą oświetlenia.

Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa

Badania i rozwój: Strategia dla IMOON

Nasza firma przeznacza duże zasoby na badania i rozwój nowych systemów i produktów, w celu realizacji ciągłej innowacji technologicznej i pozostania w czołówce rynku handlowych technik oświetleniowych.

IMOON stale opracowuje nowe produkty i innowacyjne systemy oświetleniowe, by wciąż udoskonalać gamę projektów oświetlenia oddawanych do dyspozycji klientom , którzy potrzebują kontrolowanego światła skoncentrowanego, przyciągajacego uwagę i zrealizowanego w oparciu o świetny projekt i z materiałami najwyższej jakości, dla podkreślenia walorów ich produktów.

Projektowanie, rozwój i produkcja nowych systemów oświetleniowych, ma w IMOON fundamentalne znaczenie.

Nasz Dział Badań i Rozwoju kładzie nacisk na optykę, by uzyskać maksymalną wydajność świetlną, projektując i wprowadzając nowe generacje systemów LED, które gwarantują konkurencyjność, pod względem efektywności kosztów i lepszego marketingu.

Nasze systemy osiągają do 98% wydajności świetlnej, dostarczając oświetlenie pozbawione zakłóceń chromatycznych.

Źródła światła zostały tak opracowane, by podkreślić powierzchnie i oświetlać przedmioty, bez zmiany ich kolorów i właściwości chromatycznych.

Odpowiednia ekspozycja światłem wystawionego towaru ma duży wpływ na wielkość sprzedaży. Oświetlenie obecnie jest kluczowym czynnikiem wpływającym korzystnie na wartość obrótów w punktach handlowych i restauracjach.

Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa

Zarządzanie certyfikowanym przedsiębiorstwem

Przywiązujemy dużą wagę do poprawnego zarządzania procesami przedsiębiorstwa. Cenimy i dbamy o zasoby naturalne i środowisko. Powyższe priorytety odzwierciedlają nasz sposób prowadzenia przedsiębiorstwa – od zawsze pracujemy z poszanowaniem wszystkich kryteriów jakości i bezpieczeństwa.

icmq_qualitaCertyfikacja ISO 9001:2008 – System zarządzania jakością
Firma IMOON stosuje system zarządzania jakością z procedurami opracowanymi w oparciu o normę ISO 9001. Wymogi normy są stosowane w odniesieniu do wszystkich procesów przedsiębiorstwa w celu zagwarantowania pełnej satysfakcji swoich klientów.

icmq_sicurezzaCertyfikacja BS Ohsas 18001:2007 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
IMOON, w ramach certyfikacji „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”, stosuje jej narzędzia do nadzoru i monitorowania stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, prowadząc ciągłe działania prewencyjne w celu stałego redukowania zagrożeń.

Certyfikaty są wystawiane przez Instytut Certyfikujący ICMQ, który odpowiada na rynku włoskim za standaryzację i odnosi się do wszelkich działań związanych z certyfikacją i z inspekcją w branży budowlanej.