Usługi

Rozwiązania technologiczne

We wszystkich naszych działaniach satysfakcja klienta jest jednym z naszych głównych prioryteteów. Oferujemy naszym klientom pełną gamę usług, począwszy od koncepcji i opracowania produktu do projektu oświetlenia i wykonania, instalacji i obsługi poserwisowej.

IMOON oferuje przedsiębiorstwom pełną gamę rozwiązań technologicznych związanych z instalowaniem systemów oświetleniowych, które zwracają się wciągu kilku lat, dzięki łatwym oszczędnościom, znajdującym odzwierciedlenie w przyszłych, znacznie obniżonych rachunkach za energię.

Zrównoważony, ekologiczny rozwój to wartość kluczowa wpisana w usługi przedsiębiorstwa IMOON. Dzięki naszym lampom LED najnowszej generacji, możemy zaoferować rozwiązania oświetleniowe w 100% ekologiczne zwiększając wydajność energetyczną i redukując w ten sposób emisje CO2.

Tak wygląda nasze podejście do usług w firmie IMOON. W centrum naszych działań stawiamy na trade-off , który łączy intensywność – zmienną odbioru estetycznego oraz wydajność – zmienną technologiczną.

Usługi
Usługi

IGREEN

IGREEN to oprogramowanie, które opracowaliśmy, aby skalkulować zużycie energii w systemie oświetleniowym, zgodnie ze wskaźnikiem Energy Lighting Numeric Indicator (LENI), który wyraża energię elektryczną zużytą w ciągu roku na oświetlenie powierzchni o wymiarach x metrów kwadratowych, zgodnie z wymogami rozporządzenia europejskiego EN 15193.

Dzięki IGREEN, przedsiębiorstwa mogą w prosty sposób ocenić i szybko sprawdzić ewentualne zalety i wady wybranego projektu oświetleniowego w porównaniu do innego projektu.

Korzystając z IGREEN będziecie mogli Państwo obliczyć dla każdego projektu całkowite zużycie energii elektrycznej, ilość emisji CO2, początkowy koszt inwestycji, koszt konserwacji, całkowity koszt własności (TCO) i czas niezbędny na odzyskanie początkowej inwestycji na oświetlenie LED.

Skontaktujcie się z nami, aby sprawdzić, ile możecie zaoszczędzić.

Usługi
Usługi

Leasing operacyjny

Dzięki programowi FREELED przedsiębiorstwa IMOON, oferujemy naszym klientom leasing operacyjny w celu przejścia na oświetlenie LED o zerowym koszcie.

Opisywana koncepcja polega na przejściu na nowe technologie, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów za początkowe inwestycje, dzięki leasingowi naszego oświetlenia. Nasi technicy odwiedzą Państwa przedsiębiorstwo, aby sprawdzić ile i jakie lampy LED trzeba zainstalować. Odkryją Państwo, że miesięczna opłata za wynajem jest niższa niż miesięczna oszczędność, na którą mogą Państwo liczyć przechodząc na oświetlenie LED.

Usługa jest szczególnie interesująca dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą detaliczną, które rozpoczynają nową działalność.